• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Polyesterplamuur Grys
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Alabastine Polyesterplamuur Grys

Levertijd: 2-3 werkdagen

Veiligheid

  • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H361 - Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
  • H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
  • P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.
  • P405 - Achter slot bewaren.
  • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews