• Lorem ipsum
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Polyesterplamuur Grys
Toevoegen aan winkelwagen

Alabastine Polyesterplamuur Grys

Levertijd: 2-3 werkdagen

Veiligheid

  • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H361 - Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
  • H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
  • P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.
  • P405 - Achter slot bewaren.
  • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews