• Lorem ipsum
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Behangstripper - 500 ml
Toevoegen aan winkelwagen

Alabastine Behangstripper - 500 ml

Online op voorraad

Veiligheid

  • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 - Beschermende kledij dragen.
  • P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water.
  • P310 - Onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen.
  • P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  • P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
  • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews