• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Kit- en Sticker Verwijderaar - 100 ml
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Alabastine Kit- en Sticker Verwijderaar - 100 ml

Online op voorraad

Veiligheid

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P235 - Koel bewaren.
 • P280 - Beschermende kledij dragen.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews