• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Acrylvernis Glanzend Spuitbus
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Amsterdam Acrylvernis Glanzend Spuitbus

Online op voorraad

Veiligheid

 • H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P410 - Tegen zonlicht beschermen.
 • P412 - Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews