• Lorem ipsum
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Acrylvernis Glanzend Spuitbus
Toevoegen aan winkelwagen

Amsterdam Acrylvernis Glanzend Spuitbus

Online op voorraad

Veiligheid

 • H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P410 - Tegen zonlicht beschermen.
 • P412 - Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews