• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Bison hard plastic lijm blister 25ml
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Bison Bison hard plastic lijm blister 25ml

Online op voorraad

Veiligheid

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P370 - In geval van brand:
 • P378 - Blussen met...
 • P370+P378 - In geval van brand: blussen met...
 • P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews