• Lorem ipsum
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Kwastenreiniger 1 liter
Toevoegen aan winkelwagen

Kwastenreiniger 1 liter

Online op voorraad

Veiligheid

  • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
  • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P301+P310 - NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
  • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
  • P331 - Geen braken opwekken.
  • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
4 sterren op basis van 1 beoordelingen
1 Beoordelen