• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Voorstrijk Vochtige Muren en Kelders
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Alabastine Voorstrijk Vochtige Muren en Kelders

Online op voorraad

Veiligheid

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
 • P280 - Beschermende kledij dragen.
 • P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water.
 • P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews