• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Loodvrije Menie
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.
Levertijd: 2-3 werkdagen

Veiligheid

  • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
  • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen.
  • P405 - Achter slot bewaren.
  • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews