• Lorem ipsum
Bereken
Ruimte die je wil verven
Je hebt minimaal nodig:
0liter
0 stuks
Bestel een staaltje
Sample
Xtra Voorstrijk Vlekken Spuitbus - 250 ml
Toevoegen aan winkelwagen
Klik op het oogje ('') om desbetreffende kleur met behulp van onze visualiser tool te bekijken in jouw kamer!
Zoeken
Populaire kleuren
Let op: Kleuren op het beeldscherm dienen ter inspiratie en kunnen afwijken van de kleur van het gemengde product.

Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken Spuitbus - 250 ml

Online op voorraad

Veiligheid

  • H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
  • P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  • P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen.
  • P405 - Achter slot bewaren.
  • P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.
4,5 sterren op basis van 2 beoordelingen
2 Reviews